วันทำบุญ

 

 

วันทำบุญ

 

รับจัดงานบุญ งานทำบุญเลี้ยงพระ เลี้ยงพระเช้า เลี้ยงพระเพล ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ จัดงานทำบุญทุกชนิด 

งานทำบุญบังสุกุลอุทิศส่วนกุศล จัดอาหารถวายพระทั้งในและนอกสถานที่ ทำบุญบริษัท ทำบุญวันเกิด ทำบุญเปิดบริษัทห้างร้าน

ทำบุญคอนโด ทำบุญหมู่บ้าน ทำบุญประจำปี อาหารงานเลี้ยงสัมนา และทำบุญในโอกาสต่างๆ ...!!!

รวมถึงอุปกรณ์การจัดงานทำบุญ เวทีพระสงฆ์ อาสนะ เต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม เครื่องเสียง

โดยทีมงานที่มีความชำนาญมากว่า 10 ปี

เน้นความสะอาด ความปราณีตใส่ใจในเนื้องาน และ การดำเนินศาสนพิธีอย่างถูกต้อง  

 

วันทำบุญ ให้คำปรึกษา และ รับจัดงานทำบุญทุกรูปแบบโดยทีมงานมืออาชีพ

อนุรักษ์ไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ถูกต้อง ศักดิ์สิทธิ์ สง่างามเป็นบุญเป็นกุศล และสมบูรณ์แบบที่สุด

วันทำบุญมีอุปกรณ์พร้อมเครื่องใช้ภายในพิธีอย่างครบครัน และ สวยงามและสมบูรณ์แบบที่สุด

เพื่อให้วันทำบุญของเป็นบุญเป็นกุศลอย่างแท้จริง

โดยที่ท่านเจ้าภาพ ไม่ต้องกังวล และยุ่งยาก และเจ้าภาพไม่ต้องเหนื่อย

วันทำบุญพร้อมให้คำปรึกษา ฟรีและรับจัดงานพิธีให้ท่าน อย่างสมเกียรติ และสง่างาม

 

วันทำบุญ มีอุปกรณ์ให้เช่าครบพร้อม ชุดโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะกราบพระพุทธ

สำรับใส่อาหารถวายข้าวพระพุทธที่สวยงาม พระพุทธรูป เชิงเทียน แจกัน กระถางธูป ชุดน้ำ-น้ำชา สายสิณจ์

ที่จุดเทียนชนวน ที่กรวดน้ำ กระโถน ขันน้ำมนต์ ที่พรมน้ำมนต์ ธูป เทียน ตลับแป้งเจิมพร้อมแป้งเจิม

อาสนะนั่งสำหรับพระสงฆ์ เชิงเทียน แจกันใส่ดอกไม้ พานทอง ที่พรมน้ำมนต์

มีเจ้าหน้าที่ดำเนินพิธีการ ดูแลและคอยให้คำแนะนำในเรื่องพิธีสงฆ์ พร้อมอนุศาสนาจารย์ สำหรับทำพิธีและนำสวด

 

 

วันทำบุญ

 

ใส่ใจในทุกรายละเอียดของเนื้องาน รวมถึงคุณภาพของงาน


เจ้าภาพ สะดวกสบาย รับรองความสวยงาม บริการที่เป็นเลิศ

อาหารอร่อย สะอาด ปราณีต ใส่ใจในทุกรายละเอียดของเนื้องาน จนลูกค้าบอกต่อ 

 

วันทำบุญติดต่อที่เดียวได้ครบทุกอย่าง สะดวก ถูกต้อง สวยงาม สะอาด ถูกปาก ปราณีต

และ บริการที่สุภาพ กับทีมงานที่ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์มาเป็นอย่างดี  

วันทำบุญให้ความสำคัญทั้งงานครบทั้งพุทธศาสนพิธี

ภัตาหาร ถวายพระ อาหารจัดเลี้ยง อุปกรณ์จัดงานทำบุญ สวยงามครบถ้วน ดำเนินพิธีด้วยความถูกต้อง 

 

 

วันทำบุญ มีข้อมูลปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ มาฝากกันค่ะ
 

การทำบุญเลี้ยงพระ ตามปกติที่ทำกัน มักนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ในสถานที่ที่ประกอบพิธี

จะมีการถวายภัตตาหารอาจจะเป็นเวลาเช้า เรียกว่า เลี้ยงพระเช้า หรือเวลาก่อนเที่ยงวัน เรียกว่า เลี้ยงพระเพล

ซึ่งในการทำบุญเลี้ยงพระ จะนิยมทั้งในงานมงคลและงานอวมงคลทั่วไป

การเตรียมการ เมื่อถึงวันกำหนดทำบุญเลี้ยงพระแล้ว เจ้าภาพจะต้องตระเตรียมในส่วนเฉพาะพิธีสงฆ์ ดังต่อไปนี้1) สิ่งของที่ใช้ในพิธี โดยสิ่งของเหล่านี้บางสิ่งเจ้าภาพอาจจัดหามา บางสิ่งสามารถยืมจากวัดมาใช้ได้

ได้แก่ โต๊ะหมู่บูชา พระพุทธรูป กระถางธูป ขันหรือบาตรน้ำมนต์ ดอกไม้ ธูปเทียน

ที่พรมน้ำมนต์ อาสนะสำหรับพระสงฆ์นั่ง กระโถน แก้วน้ำร้อน-น้ำเย็น สายสิญจน์2) เครื่องไทยธรรม หมายถึง สิ่งของที่จะใช้ถวายพระภิกษุสงฆ์นอกจากภัตตาหารคาว-หวาน

ได้แก่ ภัตตาหารคาว-หวาน น้ำรวมทั้งเครื่องดื่มอันสมควรแก่สมณบริโภค เครื่องนุ่งห่ม เช่น ไตรจีวร อังสะ เป็นต้น3) การจัดสถานที่ การจัดโต๊ะหมู่บูชา การวงด้ายสายสิญจน์

การตั้งขันน้ำมนต์พร้อมเทียนทำน้ำมนต์ใกล้ ๆ โต๊ะหมู่ การตั้งหรือปูอาสนะพระสงฆ์

 

 

 

 

1 เมื่อพระสงฆ์มาถึงแล้ว เจ้าภาพควรได้คอยต้อนรับท่าน


2 เมื่อพระสงฆ์นั่ง ณ อาสนะแล้ว ก็ประเคนเครื่องรับรองที่จัดไว้


3 ได้เวลาแล้ว จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา บูชาพระแล้วกราบนมัสการ ๓ ครั้ง


4 อาราธนาศีล และรับศีล


5 ต่อจากรับศีล อาราธนาพระปริต เสร็จแล้วไหว้หรือกราบแล้วแต่กรณี


6 นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อจบแล้ว ถวายน้ำร้อนหรือเครื่องดื่มอันควรแก่สมณะ


7 ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์


8 เมื่อพระภิกษุสงฆ์ฉันแล้ว ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์


9 พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำ เป็นเสร็จพิธี


10 เจ้าภาพคอยส่งพระสงฆ์กลับวัด
 

 

การถวายข้าวพระพุทธ


การถวายภัตตาหารแก่พระพุทธรูป เรียกกันทั่วไปว่า “ถวายข้าวพระพุทธ” 

การจัดสำรับถวาย ควรจัดให้ประณีต หรืออย่างน้อยก็จัดแบบเดียวกับที่จัดถวายพระสงฆ์

ไม่ควรจัดอย่างลวก ๆ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ใกล้จบหรือจบแล้ว

พิธีกรจะยกสำรับไปตั้งที่หน้าพระพุทธรูปแล้วเชิญเจ้าภาพ หรือประธานในพิธีมาทำพิธีบูชา

โดยจะจุดธูป 3 ดอกนำไปปักที่กระถางธูป นั่งประนมมือ กล่าวคำบูชาว่า


อิมํ สูปพยญฺชนสมฺปนฺนํ สาลีนํ โอทนํ วรํ พุทฺธสฺส ปูเชมิ


ข้าพเจ้าขอบูชาเครื่องบริโภคแห่งข้าวสาลีอันถึงพร้อมด้วยแกงกับข้าวและน้ำอันประเสริฐนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า

(กล่าวจบแล้วกราบ 3 ครั้ง) 

 

การลาข้าวพระพุทธมารับประทานนั้น กระทำเมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารแล้ว

โดยเจ้าภาพหรือพิธีกรเข้าไปนั่งคุกเข่าหน้าสำรับที่หน้าโต๊ะบูชานั้น กราบ 3 ครั้งแล้วประนมมือกล่าวคำว่า

เสสํ มงฺคลา ยาจามิ


ข้าพเจ้าขอส่วนที่เหลืออันเป็นมงคลนี้

(กราบ 3 ครั้งแล้วจึงยกสำรับกับข้าวออกมา)
 


การกรวดน้ำ

การกรวดน้ำ หมายถึง การตั้งใจแผ่ส่วนบุญหรือส่วนกุศลที่ได้ทำไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปหรือผู้ใดผู้หนึ่ง

โดยการรินน้ำใส่ภาชนะเพื่อเป็นเครื่องบ่งถึงเจตนาอุทิศนั้น การกรวดน้ำที่นิยมโดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ
 


1. การกรวดน้ำโดยใช้น้ำหลั่งลงในภาชนะที่รองรับ หากที่หลั่งมีปากเล็ก

เวลากรวดน้ำให้ค่อย ๆ รินใส่ที่รองโดยมิให้ขาดสาย เมื่อกรวดเสร็จให้นำไปเทไว้ที่โคนไม้หรือที่กลางแจ้ง

ห้ามเทใส่ถังขยะหรือสถานที่สกปรก

2. การกรวดน้ำโดยไม่ต้องใช้น้ำ ใช้ในกรณีที่ไม่ได้จัดเตรียมน้ำสำหรับกรวดหรือหาน้ำกรวดไม่ได้

ผู้กรวดพึงตั้งใจอุทิศส่วนกุศลที่ตนได้ทำให้แก่ผู้ที่ต้องการอุทิศไปให้การกรวดน้ำ

สามารถทำได้ทุกเมื่อหลังการบำเพ็ญบุญกุศล ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล

ส่วนขั้นตอนการกรวดน้ำเริ่มจากที่พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนาว่า ยถา วาริวหา

ให้เริ่มเทน้ำกรวดพร้อมกับตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ที่ต้องการให้รับ

โดยอาจระบุชื่อ นามสกุล ด้วยก็ได้ หรืออาจจะอุทิศโดยไม่เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งก็ได้

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ :             

ID Line : onethumboon

E-Mail : onethumboon@hotmail.com 

Tel : 064-165-5556

 


จัดงานทำบุญ โดยทีมงานมืออาชีพ