วัน ทำ บุญ

 

ก า ร ทำ บุ ญ เ ลี้ ย ง พ ร ะ ที่ บ้าน ห รื อ ที่ บ ริ ษั ท ต้ อ ง ทำ อ ย่ า ง ไ ร 

 

วั น ทำ บุ ญ มีข้อมูลในการทำบุญบ้านแบบง่าย ๆ มาฝากกันค่ะ

 

การทำบุญเลี้ยงพระการทำบุญบ้านไม่ได้ยากอย่างที่คิด

 

เรามีข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ แก่ ผู้ที่จะจัดงานทำบุญ มาฝากกันนะคะ

 

 

วัตถุประสงค์ในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ หรือ ทำบุญ บริษัท

 

 การทำบุญบ้าน หรือ การทำบุญบริษัท

นอกจากจะเป็นประเพณี ที่เป็นศิริมงคลแก่เจ้าภาพแล้ว

หากเนื้อแท้ของ การทำบุญ คือ การแสดงเคารพต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด

เพื่อให้การเริ่มต้นเข้าอยู่อาศัยหรือการเริ่มกิจการประสบแต่ความสุขความสำเร็จ

 

 

 

 

การทำบุญบ้าน ทำบุญบริษัท เราต้องกำหนดวันที่จะจัดงานทำบุญ

 

 

การเลือกวัน เราจึงควรเลือกวันที่เจ้าภาพสะดวก และ ญาติสามารถมาร่วมงานทำบุญได้พร้อมหน้าพร้อมตา

 

 อาจเป็นวันธรรมดาหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 

 

ควรเลือกวันเผื่อไว้อย่างน้อย 2 วัน ในกรณีที่วัดที่นิมนต์รับกิจนิมนต์เต็ม จะได้ดูวันที่ท่านว่างแทนได้

 

ที่สำคัญควรนิมนต์พระล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน

 

เมื่อพระรับกิจนิมนต์แล้ว หากไม่สุดวิสัยจริงๆไม่ควรเลื่อนหรือยกเลิกท่าน

 

 

 

การนิมนต์พระ และ การเลือกวัดที่จะมาทำบุญ

 

ควรเลือกวัดที่อยู่ใกล้ที่จัดงานทำบุญ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของคณะพระภิกษุสงฆ์

หรือพระที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานศาสนกิจ หรือการเรียนศึกษาปริยัติธรรม จะได้สามารถเดินทางกลับวัดได้ทัน

 

เจ้าภาพสามารถ

นิมนต์พระแบบเฉพาะเจาะจง หรือไม่เฉพาะเจาะจง 

 

การถวายทานที่เฉพาะเจาะจงเรียกว่า "ปาฏิบุคลิกทาน" 

ส่วนการถวายทานที่ไม่เฉพาะเจาะจงเรียกว่า "สังฆทาน"

 

 

การจัดเตรียมอุปกรณ์ ในการทำบุญเลี้ยงพระ

 

โต๊ะหมู่บูชาพระ ควรอาราธนานำพระพุทธรูป ที่มีอยู่แล้ว มาเป็นประธานในการทำบุญ 

เพื่อแสดงความเคารพในพระรัตนตรัย 

หากบ้านใดยังไม่มีพระพุทธรูปประจำบ้าน

ก็ควรถือโอกาสในการทำบุญบ้านนี้ จัดหาพระพุทธรูป เพื่อนำมาประดิษฐานไว้เพื่อเป็นศูนย์รวมใจ

***แต่ ถ้าไม่มีจริงๆ ติดต่อ วันทำบุญ ได้ค่ะมีบริการครบวงจร***

 

ทิศการตั้งโต๊ะหมู่และเสนาสนะในการทำบุญ 

การตั้งโต๊ะหมู่ และ เสนาสนะจึงควรพิจารณาจากความเหมาะสมของสถานที่

 

อุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์

การจัดหาเสนาสนะ ควรจัดหาเสนาสนะที่เรียบร้อย สะอาด ประณีต สมฐานะ

ในการต้อนรับพระ หากหยิบยืมจากวัดมาใช้ ก็ควรใช้ด้วยความระวัง ไม่ทำของสงฆ์ชำรุดเสียหาย

ควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนส่งคืนวัด 

 

 

การเตรียมอุปกรณ์ทำบุญ 

จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ครบถ้วน 

เช่น โต๊ะหมู่บูชา อาสนะพระ ตาลปัตร ขันน้ำมนต์ แป้งเจิม แผ่นทอง สายสิญจน์ เทียนน้ำมนต์

ดอกไม้สด ธูปเทียน พานพุ่ม โดยจัดวางให้เป็นระเบียบถูกที่ถูกตำแหน่ง  

 

การจัดสถานที่ทำบุญ 

ก่อนวันจัดงานทำบุญควรทำความสะอาดบ้าน หรือ บริษัทให้สะอาด เก็บสิ่งของต่างๆให้เรียบร้อย

 

 
 
 

 

วั น ทำ บุ ญ...!!!  

 

ใส่ใจในทุกรายละเอียดของเนื้องาน รวมถึงคุณภาพของงาน เจ้าภาพ สะดวกสบาย รับรองความสวยงาม และ 

บริการที่เป็นเลิศ อาหารอร่อย สะอาด ปราณีต ใส่ใจในทุกรายละเอียดของเนื้องาน 

จนลูกค้าบอกต่อกันปากต่อปาก และ ได้รับความไว้วางใจให้เราจัดงานให้ทุกครั้งที่จะจัดงาน ทำบุญ 

 

 

"วันทำบุญ"

ติดต่อที่เดียวได้ครบทุกอย่าง บริการเหนือความคาดหมาย สะดวก ถูกต้อง สะอาด ประณีต สุภาพ ถูกใจ   

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ :             

ID Line : onethumboon

E-Mail : onethumboon@hotmail.com 

Tel : 064-165-5556

 

จัดงานทำบุญ โดยทีมงานมืออาชีพ